Retourneren en ruilen


Retourneren van onbeschadigde artikelen

Meld je retour aan, binnen 14 kalenderdagen, door een mail te sturen aan retour@tuineninfra.nl met daarin je naam, het ordernummer en een opgave van de artikelen die je retour wilt sturen.

Daarna kan je de retour (met een bewijs dat het artikel bij Tuin & Infra is gekocht, bijvoorbeeld een pakbon) binnen 14 kalenderdagen brengen of goed verpakt opsturen naar onderstaand adres:
Tuin & Infra.nl
Nijverheidsweg 26
3641RR Mijdrecht

Het opsturen is voor eigen rekening en kun je laten doen via een transportbedrijf, bijvoorbeeld Post.nl; locaties van Post.nl en verzendkosten Post.nl.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Tuin & Infra is niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom bij het verzenden van de retour om een track en trace nummer bij het postagentschap.

Voor artikelen die op de juiste manier geretourneerd zijn komt de betalingsverplichting te vervallen of wordt het desbetreffende bedrag op uw rekening teruggestort. De retourverzendkosten blijven voor uw eigen rekening. Bij gebruik of beschadiging kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering.

Retourneren van verkeerde of beschadigde artikelen

Wij behandelen je bestelling met de grootste zorg! Heb je toch een defect of verkeerd artikel ontvangen meldt dat dan direct na ontvangst van het artikel via de mail retour@tuineninfra.nl of telefonisch. De verzendkosten voor het retourneren van het defecte of verkeerd geleverde artikel is voor rekening van Tuin & Infra.

Na ontvangst van het defecte of verkeerde artikel sturen wij je per ommegaande een vervangend artikel. Wanneer je geen vervangend artikel wenst, betalen wij het betaalde bedrag terug en/of komt je betalingsplicht te vervallen.

Retour buiten de voorwaarden

Als je een artikel die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet of zonder factuur of pakbon terugstuurt, komt je betalingsverplichting niet te vervallen.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retouradres:

Nijverheidsweg 26, 3641 RR Mijdrecht.
Wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Sluit venster


Laat hier een beoordeling achter